74492294 404666930225640 7904936464188702720 n   

Při příležitosti Dne stromů vyhlašujeme výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských, základních, uměleckých i speciálních škol v Moravskoslezském kraji.

V současné době se Den stromů slaví v různých termínech ve více než 40 zemích světa, v České republice mu připadlo datum 20.října. Každý strom, ať už stojí v lese, osamocen v poli, na louce nebo v našich zahradách plní mnoho funkcí - poskytuje domov, útočiště a potravu mnoha druhům živočichů a jiných rostlin, produkuje kyslík, chrání půdu před sluncem, ochlazuje svoje okolí a vytváří krajinu jako takovou.

 Všichni určitě máme svůj oblíbenou strom, ke kterému rádi chodíme nebo jsme po něm lezli jako malí. A pokud ho známe opravdu dobře, můžeme toho o něm spoustu vyprávět...nebo namalovat.

Proto jsme pro vás připravili literární a výtvarnou soutěž zaměřenou zejména na staré stromy a jejich obyvatele. To, že je strom starý, poničený nebo usychá, neznamená, že dosloužil. Často je to právě naopak, sice už nemusí poskytovat tolik plodů nebo stínu, ale v jeho větvích či pod kůrou snáze objevíme jeho obyvatele, kteří jsou nám jindy neviditelní. Velikáni, kteří přežívají staletí bez úhony jsou pak živou archou a pamatují mnoho příběhů, stejně jako lidé.

Máte ve svém okolí oblíbený starý strom? Napiště nám jeho příběh, jak dlouho tam roste a co se kolem něj za dlouhá desetiletí dělo. Ví o tom, že mu v koruně sedávají havrani a v dutině hnízdí netopýr? Kdo mu to hlodá ve starém dřevě? Sedávají pod ním lidé a povídají si?

19 11 02 pooderskeslavnosti Smoldasova03

 

 

Téma: Staré stromy a jejich obyvatelé     

Zahájení:       20.října 2020

Uzávěrka:     10. května 2021

Díla posílejte na adresu: bude upřesněno

    

Kategorie:

I.      0 - 1.třída 

II.     2. - 5. třída 

III.    6. - 9. třída

IV.    kolektivní dílo (výtvarné)   

V.     kolektivní dílo (literární)

VI.   kombinované dílo (text+ilustrace)

 

V každé individuální kategorii budou oceněny tři práce.

Soutěžit je možno i s kombinovaným dílem (text+ilustrace), nebo s dílem kolektivním v kategorii výtvarné i literární. V těchto kategoriích bude oceněna vždy jen jedna práce.

 Pravidla výtvarné a literární soutěže

IMG 0001   


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.