DARUJTE

U příležitosti závěrečného setkání v rámci pěti letého projektu LIFE Osmoderma v Poodří, jsme uspořádali exkurzi za stoletými vrbami u obce Čehovice, které jsou pravidelně, ve zhruba pěti letých intervalech ořezávány. Představují tak nejen útočiště mnoha druhů, ale navzdory věku stále i zdroj dřeva. Navštívili jsme taky neméně pozoruhodný selský les v Čehovicích, který je díky kombinovanému hospodaření (pařezení, vyvětvování, kácení) prosvětlený, což umožňuje rozvoj specifického bylinného patra. Cestou jsme se zastavili také u řeky Bečvy, kousek od Černotína, abychom si přiblížili přírodě blízký způsob revitalizace vodních toků.

Nad akcí převzali záštitu Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí a MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, členka rady Moravskoslezského kraje.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.