Seminář

květen 2023

Setkání příznivců páchníka, starých stromů a pestré krajiny 

Nad seminářem převzali záštitu Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí a MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, členka rady Moravskoslezského kraje.

 

Na seminář dorazili všichni, kteří se na záchraně biotopů páchníka hnědého v Poodří podíleli jako členové projektového týmu, odborníci nebo podporovatelé z řad státních institucí, místních samospráv, spolků a vlastníků pozemků.  

Dvoudenní program  byl připraven jako společné jednání v prostorách zámku Nová Horka u Studénky a  terénní exkurze, která potěšila odborníky na ochranu biodiverzity i laické milovníky přírody. 

Program ve čtvrtek 18.5. 

Místo konání: Zámek Nová Horka, Sala terrena 

Nova Horka zamek 2021 Palickap Wikipediacommon

Foto: Palickap, Wikipediacommon

I. blok Přednášky a diskuse 

9,30 – 9,40: Zahájení a úvodní slova  

9,45 – 10,00: RNDr. Marcela Klemensová, Arnika: Pět let práce v Poodří 

10,00 - 10, 20: doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta :  Páchník  hnědý  v Poodří   

10,20 - 10,40: Petr Libosvár, ĆSOP Studénka:  Péče o hlavaté vrby v Poodří  

10,40 – 11,00:  PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. , Etnologický ústav AV ČR : Vnímání a využívání biotopů páchníka v Poodří – historie a současnost  

11,00 – 11,20: Bc. Markéta Kolatková, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta:  Stromy v Poodří a jejich služby 

11,20 - 11,40: Mgr. Věra Polochová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří: Jaká byla spolupráce na projektu LIFE Osmoderma

11,40 – 12,00: Diskuse, ad hoc vystoupení účastníků  

 

II. blok Přednášky a diskuse 

13,00 – 13,40: Dr. Ing. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Instytut Drzewa, Polsko: Význam starých stromů a přístupy k jejich ochraně (představení publikace na toto téma ) 

13,40 – 14,10: Ing. Eva Ježková, vedoucí manažer projektu South LIFE: Přístup k ochraně biotopových stromů 

14,10 – 14,40: Ing. Ladislav Bíro, manažer projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku: Příklady ošetření stromů - biotopů ve spolupráci s obcemi

14,40 - 15,10: Jaroslava Šmerdová, Community Manager, ARBO Technologies, s.r.o.:  Technologie a jejich využití při péči o vzrostlé stromy

15,10: 15,30: Mgr. Tereza Rumanová,Ph.D.,  Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Budoucnost stromů ve volné krajině 

15,30-16,00: diskuse, závěrečné slovo  

 

Doprovodný program 

Výstava Za starými stromy v Poodří  

Videoprojekce z archívu  projektu LIFE Osmoderma 

Nabídka publikací 

20220212 Worksho orez vrb Albrechticky Smoldasova01831102018 hrusneJesenik03 Smoldasova

Workshop ořez vrb v Albrechticích v roce 2022

Program v pátek 19.5.

Exkurze na střední Moravu 

Průvodce: Mgr. Jan Koutný, Ph.D., Oddělení péče o přírodu a krajinu, Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

9,00: odjezd z parkoviště u žel. Stanice Studénka  

17,00: předpokládaný návrat k železniční stanici Ostrava – Svinov 

Program exkurze: 

Černotín - revitalizace toku Bečvy 

V loňském roce dokončil Povodí Moravy, s.p. projekt pozoruhodný svým rozsahem i významem - revitalizaci úseku vodního toku Bečvy u obce Černotín a Skalička v délce 3,5 km. Na této lokalitě jsme si přiblížili  koncept ekosystémových služeb a zaměřili jsme se na sladění zájmů ochrany přírody a společenských zájmů. Bližší informace k revitalizaci naleznete např. zde.  

 Čehovice - regionální biocentrum a selský les 

Značně populární biocentrum a systém biokoridorů v Čehovicích jsme navštívili zejména kvůli zde dlouhodobě probíhající péči o hlavaté vrby, poukazáli jsme na roli starých stromů v krajině a výhody tzv. selského lesa. Připoměli jsme si také možnosti financování podobných záměrů. S počátky tohoto inspirativního počinu se můžete seznámit  např. v tomto článku. Takto vypadala lokalita v roce 2016 - video - a my jsme se podívali, jak se biocentru daří dnes. 

Rámcová trasa exkurze k nahlédnutí zde

 

 Kontaktní osoba: Markéta Kolátková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

  projektovy tym uplne dolu

 Projektový tým Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří


Akce se konala jako závěrečný seminář pětiletého projektu LIFE “Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří “, který finančně podpořili Evropská unie z programu LIFE, Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj.

Osmoderma eu logo2457MTc 300x102

 

 

   


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.