DARUJTE

Minulý týden proběhl na zámku Nová Horka u Studénky seminář nazvaný V Poodří to žije.  Setkali se na něm členové projektového týmu LIFE Osmoderma, odborníci i podporovatelé z řad státních institucí, místních samospráv, spolků a vlastníků pozemků, kteří se podíleli na záchraně biotopů páchníka hnědého. Dorazili však i odborníci a ochranáři z pěti českých krajů, zástupci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR i členové místních samospráv a také hosté ze Slovenska a Polska.

 seminar vpoodritozije 2023 hronova 002

Ve čtvrtek ochranáři ze spolků Arnika, ZO ČSOP Studénka a Fundacja Ekorozwoju, společně s odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, prezentovali výsledky spolupráce v evropsky významné lokalitě Poodří. V pátek pokračovalo setkání exkurzí na střední Moravu. U Bečvy v Černotíně jsme se seznámili s přístupem k revitalizaci jednoho úseku tohoto vodního toku v délce tři a půl kilometru.  Diskutovali jsme také o přínosech, které nám poskytuje krajina a které přitom moc nezapadají do ekonomických kalkulací. Biocentrum a systém biokoridorů v Čehovicích jsme navštívili zejména kvůli dlouhodobě probíhající péči o hlavaté vrby a tradičnímu způsobu hospodaření, kterým je tzv. střední les. 

Dvoudenní setkání tak bylo především příležitostí k diskusi o tom, co se povedlo a co ne, ale také místem potvrzení, že v Poodří bude Arnika pracovat i v následujících letech, i když letos na podzim projekt na ochranu brouka páchníka hnědého končí.

V rámci tohoto projektu vysadili Arnika a ZO ČSOP Studénka od roku 2018 v Poodří přes 2000 nových stromků. Ošetřili jsme také tisícovku přerostlých vrb, líp napadených jmelím a staletých dubů.  Takový rozsah práce by nebyl možný bez podpory Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Poodří, ale zejména bez podpory vlastníků pozemků. Výsadby a ošetření stromů proběhly na pozemcích třinácti obcí a šesti státních institucí. Největší podíl však tvořili malí vlastníci pozemků, těch bylo celkem dvacet sedm.

A jak je na tom brouk páchník?  V průběhu realizace projektu byl jeho výskyt potvrzen ve sto čtyřiceti čtyřech stromech. Zda se počet stromů obsazených páchníkem bude v budoucnu opravdu zvyšovat, prokáže odborný průzkum v následujících desetiletích.

„Závěrečný seminář projektu LIFE OSMODERMA 2017 byl pro nás přínosný z hlediska představení výstupů projektu, které mohou být případně aplikovány i v našem projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Společným tématem jsou pro oba projekty péče o biotop páchníka hnědého, jednání se stakeholdery, ořezávání hlavatých vrb atd. Kladně určitě hodnotíme exkurzi pořádanou v rámci semináře a předání příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky semináře.“ zhodnotila dvoudenní akci Ing. Eva Ježková, vedoucí manažerka projektu CZ – SK South LIFE.

Zdravou a fungující krajinu nebudeme mít, pokud si její ochranu nevezmou za své lidé, kteří v ní žijí. Proto jsme se setkávali s místními obyvateli, vlastníky půdy a turisty, ale i se žáky místních škol, na komunitních akcích, besedách, výletech i při práci. Sázeli jsme společně do krajiny původní druhy stromů a motivovali lidi k péči o ně. Školáky jsme učili nejen poznat brouka páchníka, ale také pochopit význam starých stromů pro biodiverzitu a zachování krajiny kolem řeky Odry.

„Oceňuji, že spolky jako jsou Arnika a ČSOP Studénka ve spolupráci s CHKO Poodří mají koncepci, a hlavně vizi proměny krajiny v Poodří. Zejména vrby a další stromy v našem okolí dlouhodobě trpěly nedostatkem péče. Bohužel v silách obcí není možné obhospodařovat takový kus krajiny, proto je každá aktivita pro zlepšení vítaným krokem. Nejdůležitější je dle mého názoru vzdělávat nejen zástupce obcí a zainteresované lidi, ale i širokou veřejnost.“ řekl jeden z účastníků setkání, starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí Ondřej Sedlář.

Řeč byla také o moderních arboristických přístupech a technologiích, bez kterých se současná péče o staré stromy – biotopy ohrožených živočichů – neobejde. Postřehy a zkušenosti odjinud nabídli kolegové z týmů realizující projekty z evropského programu LIFE v Jihočeském kraji a v Banskobystrickém kraji.

„Náš projekt LIFE je zameraný na obnovu prvkov zelenej infraštruktúry v krajine. Výsadba alejí a stromoradí popri cestách II. a III. triedy bude mať pozitívny vplyv na  znižovaní vetrovej erózie, ukľudňovaní dopravy a hlavne zlepšovaní kvality ovzdušia v ich okolí, a samozrejme  aj na zvyšovanie biodiverzity.  Prezentoval som ale aj príklad slovenskej obce Ivanice, kde  orezali hlavové vrby dobrovoľníci a dlhodobo nezamestaní  spoluobčania, ktorí za prácu získali palivové drevo. To je podobný prístup, o aký usilujete aj v Poodrí. Zážitkom pre mňa bolo vidieť naživo realizáciu biocentra Čehovice, kde sú pestované výberkové stromy na kvalitné drevo, zapestované koruny mladých hrabov a brestov, z ktorých bude palivové drevo a to všetko v harmónii na jednom mieste. Bodaj by podobných lokalít, funkčných, s viacerými benefitmi, nielen pre človeka, ale aj prírodu, bolo viac.“ srovnal projekty Ladislav Bíro, manažer projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku z Banskobystrického kraje. 

Záznamy z přednášek jsou k dispozici zde.

Pro více informací prosím kontaktujte tiskového mluvčího Arniky Luboše Pavloviče (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 606 727 942). 

Osmoderma eu logo 300x812457MTc 300x102

Projekt LIFE Osmoderma 2017 – Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří finančně podpořili Evropská unie z programu LIFE, Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj.

Nad seminářem V Poodří to žije převzali záštitu Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí a MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, členka rady Moravskoslezského kraje.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.