DARUJTE

Pokračujeme v síťování a předávání zkušeností i po skončení projektu LIFE Osmoderma. Proto jsme 28. a 29. května společně s týmem South LIFE a dalšími odborníky bilancovali. 

Hlavním cílem projektu South LIFE, který letos končí, je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou tu v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin apod. Jedním z projektových druhů byl také páchník hnědý (Osmoderma eremita). Na jedné z fotografií určitě poznáte jeho pobytové znaky.

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.