Před několika lety jsme v Poodří začali sázet původní druhy stromů. Pomáháme udržet pestrou krajinu a vytvořit nové biotopy pro ohroženého brouka páchníka hnědého. Ten zatím přežívá v dutinách stárnoucích stromů. Chceme využít naše zkušenosti i získané kontakty a pokračovat v práci společně s místními lidmi. Starostům se líbí stromořadí na obecních pozemcích a školy chtějí využít výsadby s dětmi k ekologické výchově. V roce 2022 společně s dobrovolníky vysadíme nejméně 300 stromů. Místní lidé se naučí sázet stromy a pečovat o ně. Vaše podpora nám umožní pořídit kvalitní sazenice z místních školek a účinnou ochranu stromků před zvěří.

Projekt ČSOB pomáhá regionům nám umožňuje získat podporu pro projekty na kterých nám záleží.

  • 4 projekty v každém kraji dostanou darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí 150 000 Kč.
  • Čím více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB.
  • Program je určen výhradně nekomerčním projektům neziskových a příspěvkových organizací.

Do 6.1. 2022 probíhala sbírka, ve které jste přispěli více než 73 000 Kč, získali jsme tak první místo v regionu a příspěvek dalších 50 000Kč. Děkujeme za Vaši podporu!

csob DEKOVNY POST

 

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.