DARUJTE

Spolky Arnika a  ČSOP Studénka připravily terénní exkurzi na  lokality projektu LIFE Osmoderma.  Členové spolku Grune Liga Osterzgebirge,  SEVER  Litoměřice, ČSOP Studénka, Zachování krajinného rázu Zašová,  ale i odborníci a studenti z  Vysoké školy techniky a ekonomie v Drážďanech  a  Univerzity Komenského v Bratislavě  absolvovali 16 km pooderskými loukami, kolem rybníků  a meandrů řeky Odry. Hlavním tématem byla konkrétní opatření pro ochranu biotopů páchníka hnědého. 

Takových příležitostí, kdy si spolky ze tří evropských zemí mohou vyměňovat zkušenosti a nápady přímo v terénu, není příliš  mnoho. 

„ Kolegy zajímaly příklady konkrétních ochranářských opatření a tak jsme vysvětlovali přímo v terénu, jak a proč hlavatíme staré vrby, proč mají mladé stromky tak bytelné opěrné kůly, jaké jsou naše vztahy s bobrem a jak by ekosystémy v CHKO Poodří mohla ohrozit stavba  části kanálu Dunaj – Odra – Labe“, říká Petr Libosvár z ČSOP Studénka. 

Marcela Klemensová, koordinátorka projektu LIFE Osmoderma, dodává: „Spolky už udělaly pro evropskou krajinu hodně práce. Důležité, je jak se při plánování ochranářských opatření shodnou s místní samosprávou a s vlastníky pozemků. Proto i na tohle téma přišla řeč. V Poodří máme s mnoha starosty obcí i zemědělci velice dobré vztahy. Na pozemcích soukromých zemědělců jsme už ořezávali vrby, sázeli remízek nebo dubové stromořadí.“ 

Jednodenní setkání bylo  příliš krátké, ale stačilo  pro navázání kontaktů a pozvánky na další společné akce, tentokrát už ne poznávací, ale pracovní.  Víme o sobě a umíme  společně pomáhat v krajině. 

 Fotogalerii z exkurze naleznete zde.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.