DARUJTE

Staré stromy jsou často káceny zbytečně. I v případě, že takto způsobené škody jsou „kompenzovány“ novými výsadbami, potrvá desítky let, než jsou ekosystémové služby poskytované vzrostlým stromem nahrazeny. Musíme zachovat velké a vzrostlé stromy za každou cenu, protože nové sazenice, pokud přežijí, rostou jen pomalu a nenahradí biologicky cenné stromy během našeho života .Ochrana starých stromů je proto v době klimatické změny ještě důležitější, než jejich sázení.

Naši polští kolegové popisují modelový příklad, jak se jim podařilo zabránit kácení cenného stromu v obci Hažlach nedaleko Katowic. Jejich postup může být inspirací i pro nás, po zohlednění všech rozdílů v předpisech a správních postupech:

Když jsme od aktivistů hájících stromy dostali informaci, že Rada obce Hażlach (po dohodě s krajským ředitelem ochrany životního prostředí v Katovicích) zrušila památkovou ochranu nádherného stromu, snad ještě pamatujícího doby polského krále Jana III. Sobieského, rozhodli jsme se připojit k podpoře obyvatel v boji za zachování stromů.

Po rozboru správní dokumentace se ukázalo, že jediný argument zdůvodňující nutnost kácet je toto: „...z informací poskytnutých obcí vyplývá, že strom je nakloněn k vozovce a jeho kořeny prorůstají do konstrukce vozovky. Vzhledem k nutnosti výměny konstrukce vozovky, související s výkopem do hloubky cca 1 m, není možné použít náhradní řešení ...“.

V této situaci pro nás bylo těžké uvěřit, že se vůbec uvažovalo o jiných možnostech. Odstranění prosperujících, život a majetek neohrožujících stromů je přitom v rozporu s veřejným zájmem.

Ušetřit strom jménem místních obyvatel požadovaly i další organizace a skupiny: Zachraňme stromy v Těšínském Slezsku, Nadace Miejski Nurt a Rowerowy Cieszyn.

Po písemné a důrazné intervenci Fundacje Ekorozwoju se ukázalo, že k záchraně stromu stačilo změnit v projektu vedení toho úseku komunikace, který kolidoval s cenným stromem.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.