DARUJTE

Marcela Klemenosvá  nás zastupovala na semináři k problematice hodnocení  vlivu zamýšlených zásahů na   zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Prezentovali jsme naše zkušenosti a připomínkovali  zejména ochranu dřevin, krajinného rázu a zvláště chráněných druhů živočichů. Jsou to témata, která jsou pro nás důležitá. Jeijch zakotvení v legislativě vytváří podmínky pro plnění cílů našeho projektu zaměřeného na ochranu krajiny a brouka páchníka v Poodří. 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.